Aktuální situace:

   V současné době je celá plavební trasa Canaux du Midi od břehů Atlantiku po pobřeží Středozemního moře funkční a splavná. V úseku Gironde / Garonne funguje veškerá plavba včetně obchodní, ostatní úseky jsou až na výjimky doménou plavby rekreační a sportovní. Desítky obytných lodí, motorových jachet, hausbótů a hotelových lodí se vydávají po stopách dějin a v poklidném tempu proplouvají nádhernými scenériemi korunovanými závěrečným vplutím do průzračných vod jezera Thau. Potřebná infrastruktura pro vodní turistiku je téměř dokonalá, v každé vesničce jsou připravená úvaziště pro malá plavidla, na trase je bezpočet přístavů s možností doplnění pitné vody či připojení plavidel na síť 220V. Ve větších městech lemují břehy kanálu útulné kavárničky a restaurace. Obsluha plavebních komor je usměvavá a ochotná - proplavovat lodě na Cl. du Midi je prestižní záležitostí. Pravidelná každoroční odstávka plavby trvá od listopadu do března. Při těchto odstávkách jsou vypouštěny dílčí úseky vodní cesty z důvodu plánované údržby plavebních komor a efektivního čištění dna kanálu. Původní technologie plavebních komor jsou čistě teoreticky schopné fungovat do teploty -3°C. O provoz a údržbu kanálu se poměrně pečlivě stará státní organizace VNF.


Aktuální provozní údaje:

 • maximální povolená rychlost pro rekreační a sportovní lodě: 8 km/h
 • maximální povolená rychlost pro ostatní lodě: 6 km/h
 • garantovaná hloubka kanálu: 1,6m
 • provozní doba plavebních komor: 09:00 hodin - 19:00 hodin, polední pauza 12:30 hodin - 13:30 hodin
 • dny, kdy je provoz na kanále z důvodu státního svátku zastaven: 1. května, 14. července a 11.listopadu
 • základní rozměr plavebních komor: délka 38,5m, šířka 6m
 • nejmenší rozměr u vybraných plavebních komor mimo hlavní trasu: délka 30m, šířka 5,45m
 • zpoplatnění vodní cesty: ano, formou "známek" (cenných kupónů) vylepených za čelním nebo bočním sklem lodí
 • pro řízení lodě, která je zapůjčená v některé z místních půjčoven, není zapotřebí žádný průkaz ani zkoušky
 • povolení k plutí mají veškerá schválená plavidla s platnou technickou kontrolou včetně případných nákladních lodí
 • sídla jednotlivých správ zajišťujících provoz vodní cesty: Beziers, Narbonne, Carcassonne, Toulouse
Canal du Midi - www.canaldumidi.cz Canal du Midi - www.canaldumidi.cz Canal du Midi - www.canaldumidi.cz Canal du Midi - www.canaldumidi.cz