Důvod pro výstavbu kanálu:    Myšlenka spojení Středozemního moře s oblastí Garonne (a dále díky řece Garonne až s Atlantickým oceánem) se zrodila již za římského císaře Augustina. Později byla oživena i panovníky Karlem Velikým (742-814), Františkem I (1494-1547) a Jindřichem IV. (1553-1610).

   Hlavním důvodem pro zřízení takovéto vodní cesty byla snaha vyhnout se při přepravě obchodního i vojenského zboží od Atlantského oceánu do Středozemního moře Gibraltarskému průlivu, který byl pod nadvládou Španělů. Přes 3 000 km dlouhá plavba okolo Španělska navíc znamenala dlouhou a úmornou cestu. Plavba po kanále by tak znamenala na jedné straně rychlejší přepravu zboží, na druhé straně možnost, jak se vyhnout obávaným španělským vodám, mnohdy ovládaných perfektně vyzbrojenými a organizovanými piráty, před kterými měla francouzská plavidla jen velmi omezenou možnost obrany. Kromě ekonomického faktoru existovaly pro vznik kanálu ovšem ještě další, zejména vojenské a politické důvody. Gibraltarská úžina byla totiž pod kontrolou mocných španělských autorit, které za průjezd úžinou vybírali vysoké poplatky. Výstavba kanálu by tak odstranila tyto nepříjemné překážky, zlevnila přepravované zboží, ale současně by tato skutečnost připravila španělské truhlice o značné příjmy a oslabila tak moc Španělska.

   Tuto mnohaletou ideu se nakonec podařilo Francouzům uskutečnit až v období vlády krále Slunce Ludvíka XIV., který se měl mít po dostavbě Versailles brzy možnost pyšnit se dalším velkolepým a důmyslným dílem.

   Při plánování stavby se postupovalo poměrně velkoryse, hlavně z vojenských důvodů bylo rozhodnuto že hloubka průplavu bude minimálně 1,8m a délka plavebních komor 38,5 m, což pro tehdejší nákladní provoz bylo více než dostatčné. Některé měšťanské kruhy dokonce poukazovali na obrovské nehospodárnosti, které vznikají při stavbách zbytečných velikých zdymadel a bankrot Pierru Paulu Riquetovi poťouchle přáli.


Canal du Midi - www.canaldumidi.cz Canal du Midi - www.canaldumidi.cz Canal du Midi - www.canaldumidi.cz Canal du Midi - www.canaldumidi.cz